FÆLLES INSTITUTIONER

FÆLLES INSTITUTIONER


En politistation
B brandstation
C hospital
D rådhus / rådhus
E rekreative center
F dump
G børnehave H senior center
Jeg kirke J synagoge K moskeen L tempel

1 nødoperatør
2 politibetjent
3 politibil
4 brandmotor
5 brandmand
6 nødrum
7 EMT / paramedicinsk
8 ambulance
9 borgmester / bychef
10 mødelokale
11 gym
12 aktiviteter direktør
13 spil værelse
14 swimmingpool
15 sanitetsarbejder
16 genbrugscenter
17 børnepasningsarbejder
18 børnehaver
19 legerum
20 ældreplejepersonale / ældreplejepersonale